Dnes si kapucíni v Pezinku pripomenú prvého provinciála

Dnes, 13. decembra 2018 pri príležitosti 20. výročia úmrtia a 95. výročia narodenia prvého provinciálneho ministra Slovenskej provincie rádu menších bratov kapucínov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pátra Šebastiána Petra Jaďuďa OFMCap (1923 – 1998) bratia kapucíni poďakujú za dar jeho života pri svätej omši v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice v Pezinku. Svätá omša bude o 18.00, po ktorej bude nasledovať stretnutie s bratmi v kláštore. Predtým o 17.00 bude spoločná modlitba pri hrobe pátra Šebastiána – pri kapucínskej hrobke na cintoríne v Pezinku.

Páter Šebastián Peter Jaďuď sa narodil 11. 10. 1923 v Selciach. Dňa 2. 8. 1942 vstúpil ku kapucínom a 3. 8. 1946 zložil večné sľuby. Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupa Michala Buzalku 15. 5. 1947 v Bratislave a od r. 1949 vyučoval dogmatickú teológiu. Akcia Kláštory v noci z 3. na 4. 5. 1950 ho zastihla v kláštore v Bratislave, odkiaľ bol vyvezený do centralizačného kláštora v Hronskom Beňadiku. Prešiel preškoľovacím kláštorom v Malackách a centralizačnými kláštormi v Podolínci a Oseku. V r. 1950-1954 bol v PTP v Mimoni.

Po prepustení pracoval v závode Gumon a Hydrometeorologickom ústave. Od r. 1957 žil v charitných domovoch v Báči a Jasove, kde bol r. 1961 zatknutý a odsúdený na 4 roky väzenia. Väznený bol na Pankráci, v Bratislave a Valdiciach. Po prepustení na amnestiu v r. 1964 žil v charitných domovoch v Rúbani a Vrbovom. Od r. 1968 žil v charitnom domove v Pezinku. Pôsobil ako spovedník v kňazskom seminári v Bratislave, zaoberal sa formáciou mladých bratov kapucínov, sestier sv. Kríža a členov Tretieho rádu. V rokoch 1987-1997 bol prvým provinciálom kapucínov. Zomrel 13. 12. 1998 a pochovaný je na cintoríne v Pezinku.

TK KBS informoval Peter Sandtner