Dnes odišla na večnú dovolenku sestra Blanka Chomová

Dnes náhle zomrela vo Svidníku sr. M. Blanka – Mária Chomová, bývalá provinciálna predstavená Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa.

Dátum a miesto narodenia: 14.9.1950  Fijaš
Dátum a miesto vstupu do kongregácie: 15.3.1973 Horné Obdokovce
Dátum a miesto prvých sľubov: 28.8.1975 Jacovce
Dátum a miesto doživotných sľubov: 21.5.1985 Kláštor pod Znievom
Dátum a miesto úmrtia: 31.8.2018 Svidník

Sestra Blanka vstúpila do kongregácie 15. marca 1973 do Horných Obdokoviec. Tu prežila postulát, noviciát a skladala prvé sľuby. Počas tohto obdobia pracovala v domove dôchodcov ako opatrovateľka. Doživotné sľuby skladala v Charitnom domove Kláštore pod Znievom.

V roku 1987 bola preložená do Charitného domova  Kláštor pod Znievom, kde obetavo pracovala v kuchyni, a to v neľahkých podmienkach. Počas tohto obdobia bola kontaktnou sestrou pre dievčatá, ktoré prejavili záujem o rehoľný život a neskôr po páde komunizmu bola menovaná provinciálnou predstavenou za magistru kandidátiek.

V roku 1998 bola preložená do Charitného domova Smolenice, kde pracovala v kuchyni a v roku 2000 bola menovaná provinciálnou predstavenou za miestnu predstavenú.  V roku 2005 bola generálnou predstavenou menovaná za provinciálnu predstavenú v Banskej Bystrici. Túto úlohu zastávala do roku 2009, kedy po skončení poslania bola preložená do Bratislavy do domu sv. Anny, kde znova obetavo pracovala v kuchyni a neskôr bola preložená do Charitného domova sv. Jozefa v Bratislave. Počas pobytu na dovolenke u svojich príbuzných ochorela a bola hospitalizovaná v nemocnici vo Svidníku. Tam sa o ňu veľmi príkladne staral zdravotnícky personál miestnej nemocnice.

Dňa 31. augusta v ranných hodinách odišla do večnosti zaopatrená sviatosťami. Počas obdobia hospitalizácie sme ju denne sprevádzali modlitbami.

Nech ju Pán za všetky jej námahy odmení večnou blaženosťou v nebeskom  kráľovstve. Najmilosrdnejší Ježišu, daj jej večné odpočinutie.