Boží zákon je nad všetkým

Svätý Marek, ktorý písal svoje evanjelium pre kresťanov pochádzajúcich z pohanského sveta, musel na rôznych miestach vysvetľovať určité židovské zvyky, napríklad hodnotu niektorých mincí a tomu podobné detaily, preto, aby jeho čitatelia lepšie pochopili Pánovo učenie. V dnešnom evanjeliu hovorí o tom, že židia a predovšetkým farizeji „nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie“. Toto umývanie sa nebolo robené len z hygienických dôvodov alebo aby sa ukázalo, že je niekto dobre vychovaný. Malo to náboženský význam. Znamenalo to morálnu čistotu, s ktorou treba prichádzať pred Pána. Ježiš zavrhuje „predpisový“ spôsob myslenia, ktorým sa úplne stráca vnútorný obsah, a učí nás milovať čistotu srdca, vďaka ktorej si môžeme uvedomiť prítomnosť Boha v každodenných úlohách.

Aj dnešný človek je podriadený mnohým zákonom, zachováva množstvo rozličných zvyklostí a v mnohých prípadoch to dokonca robí celkom rád. Aj v našich časoch jestvujú zákony a požiadavky ducha doby, nehovoriac už o spoločenských pravidlách, o rozmanitých zvykoch spoločenských tried. Ľudstvo však dostalo aj Boží zákon, ktorý je pre jeho dobro. Boh svojím zákonom chráni človeka pred zlobou sveta a povzbudzuje ho ku konaniu dobra, usporadúva celý jeho pozemský život, vedie ho ku zjednoteniu s ním. Keby sa človek riadil týmto zákonom, nikdy by nezdeformoval svoje človečenstvo. Neuvádza ho do života, opúšťa ho často len preto, aby zachoval ľudské zvyky.

Oplatí sa zamyslieť nad tým, či mnohí nie sme takými „kresťanskými farizejmi“, ktorým nikto z ľudí síce nemôže nič vyčítať, no či to platí vo vzťahu k Bohu? Nič múdrejšie už nik na tomto svete nevymyslí. Stojí za to nadchnúť sa slovami proroka Ezechiela: „A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.“

Peter Klubert SAC