Do Ríma evakuovali posledných misionárov, ktorí boli v Afganistane

Do Ríma boli evakuovaní poslední misionári, ktorí v priebehu predchádzajúcich rokov pracovali v Afganistane. Ide o talianskeho barnabitu Giovanniho Scaleseho, ktorý je predstaveným katolíckej misie v tomto kraji, a päť rehoľných sestier. Spolu s nimi bolo evakuovaných 18 detí s postihnutím, o ktoré sa sestry starali.

„Boli zrnom milosrdenstva na afganskej pôde,“ povedal Vatikánskemu rádiu Matteo Sanavio, ktorý privítal misionárov na rímskom letisku Fiumicino. Zdôraznil, že evakuácia nebola jednoduchá, pretože väčšina detí, o ktoré sa sestry starali v jedinom stredisku pre deti s postihnutím v celej krajine, sa pohybuje na invalidných vozíkoch a niektoré boli prenášané na nosidlách. Z Afganistanu sa vrátili štyri misionárky lásky a sestra, ktorá pracovala v stredisku pre deti s postihnutím.

„Misionári súhlasili s evakuáciou, ale počítajú s tým, že sa budú môcť do Afganistanu rýchlo vrátiť, pretože tamojšie potreby sú obrovské,“ povedal Sanavio a uviedol, že podľa neho je samozrejmé, že situácia cirkvi v Afganistane musí byť teraz zmenená a dôkladne zvážená. „Je to úloha Svätej stolice, ktorá bola v tejto krajine prítomná vďaka kňazovi, ktorý býval na území talianskeho veľvyslanectva a zodpovedal za miestne spoločenstvo katolíkov. Na veľvyslanectve sa tiež nachádzala jediná kaplnka v Kábule. Táto situácia trvala od dvadsiatych rokov minulého storočia a vždy bol v hlavnom meste prítomný nejaký kňaz.

Dramatické udalosti ostatných dní znamenali koniec tejto prítomnosti. Nesmieme však zabudnúť, že Afganistan bol vždy klerikálny štát, v ktorom dominoval islam, pričom prítomnosť katolíckych kňazov a rehoľných sestier bola viac menej skrytá a veľmi diskrétna. Nemohli verejne hlásať evanjelium, mohli len vykonávať diskrétne činnosti súvisiace s takými náročnými oblasťami ako zdravotníctvo, vzdelávanie a charitatívna služba, ktorú až do konca poskytovali misionárky lásky,“ povedal otec Sanavio.

Priznal, že už predtým sa podarilo z Afganistanu vyviezť niekoľko rodín, ktoré v ostatných rokoch spolupracovali s misionármi. „Organizujeme sa a plánujeme túto spoluprácu využiť v prospech Afgancov, ktorí našli útočisko v Taliansku. Naša misia teda trvá, aj keď dočasne nie v Kábule,“ podčiarkol taliansky rogacionista.

Zdroj: TK KBS / E-kai – preložil: Marián Hamada