Do Ríma sme prišli ďakovať a načerpať

Redakcia časopisu a webstránky Zasvätený život sa vybrala do Ríma. Nielen tak, ale na púť. Púť vďačnosti za Rok zasväteného života. Bola to zároveň cesta rôznych stretnutí, nových podnetov či inšpirácii. Pozrite si fotoreportáž.

 

 

 

 

Sestra Hermana, čo si si zobrala na cestu? Predsa časopis Zasvätený život:-)

1

 

Putovanie začína Koloseom. Aj keď sme prešli iba okolo, zastavili sme sa a postáli a to nielen pred foťákom:-)  „Pretože sme pozvaní byť nebojácnymi mužmi a ženami, ľuďmi na hranici: „Naša viera nie je viera – laboratórium, ale viera –cesta, historická cesta“ (Radujte sa 66).

2

 

Prešli sme do neďalekej Baziliky sv. Klementa, veď viete prečo… Do tohto kostola priniesli svätí Cyril a Metod ostatky sv. Klementa a je tu aj hrob sv. Cyrila. A P. Juraj tak zanietene vysvetľoval, že všetci zostali  bez slov:-)   „Aj naša viera je odpoveď Slovu, ktoré sa obracia na nás osobne; je odpoveďou veľkému Ty, ktoré nás volá po mene“ a „keďže ide o odpoveď na Slovo, ktoré nás predchádza, bude vždy úkonom pamäti. No táto pamäť sa neviaže na minulosť, ale keďže je to spomienka na prisľúbenie, otvára sa do budúcnosti, osvecuje naše kroky na životnej ceste“ (Radujte sa 18,19).

3

 

Sr. Hermana práve prešla Bránou milosrdenstva, vidíte, ako sa jej ľahko kráča, priam sa vznáša:-) „Z radosti zo stretnutia s Pánom a z jeho povolania pramení služba v Cirkvi, poslanie: prinášať mužom a ženám našich čias útechu Boha, svedčiť o jeho milosrdenstve“ (Radujte sa 8).

 

4

 

Dvaja praví nefalšovaní slovenskí augustiniáni. „Ak je každý z vás pre druhých, tak je to vzácna príležitosť stretnúť sa s Bohom, znovu objaviť zodpovednosť, že sme ako komunita proroctvom, že pokorne a trpezlivo hľadáme zmysluplné slovo, ktoré môže byť darom pre druhých, a potom ho s jednoduchosťou dosvedčovať“ (Skúmajte 13).

5

 

Vďaka o.Pavlovi Benedikovi sme sa v Apoštolskom paláci dostali na rôzne vzácne miesta, napr. do Sixtínskej kaplnky, a nechali sa zaplaviť krásou umenia. „Michelangelo nás cez fresku Stvorenia vedie ku kontemplácii nad prstom Otca, ktorý sa dotýka Adamovho prsta v ponúknutí tajomstva. Začiatok spoločenstva, ktoré nemá koniec“ (Kontemplujte 30). 

6

 

Stretli sme sa s mnohými známymi,  napr. so sr. Irenou, satmárkou, a keďže sme práve chceli vyskúšať pravú taliansku zmrzku vzali sme ju so sebou. A už sa na stretnutie s ňou tešíme aj u o. kardinála Tomka.

„Stretnutie a prijímanie druhých, solidárnosť a bratstvo sú prvkami, ktoré robia našu civilizáciu naozaj ľudskou. Byť služobníkmi spoločenstva a kultúry stretnutia! Chcel by som vás mať skoro posadnutých v tomto zmysle. A robiť tak bez domýšľavosti“ (Radujte sa 10).

7

 

Gerini. Saleziáni. Don Štefan Turanský, direktor komunity, ktorý bol náš hostiteľ, zrazu dal výzvu, čo keby ste povedali večerné slovko pre bratov? Jasné. A kedy, po večeri? Nie, hneď:-) Nestihli sme mať ani trému… „Svätý Otec František nás vyzýva žiť „mystikou stretnutia“: ide o „schopnosť vnímať, načúvať iným ľuďom; schopnosť spoločne hľadať cestu, hľadať spôsob… znamená to aj nedesiť sa, nebáť sa vecí“ (Skúmajte 13).

8

 

Tak to stálo zato. Takéto sprevádzanie som ešte nezažil.

9

 

Hoci to vyzeralo, že z Katakomb sv. Kalixta nič nebude, predsa sme zažili krásne prekvapenia. Osobné sprevádzanie samým riaditeľom a bez iných návštevníkov, otvorené iba pre nás.  „Bojíme sa Božích prekvapení! On nás vždy prekvapí! Pán je takýto! Bratia a sestry, neuzatvárajme sa pred novosťami, ktoré Boh chce vniesť do nášho života!“ (Skúmajte 10).

10

 

Navštívili sme aj Vatikánsky rozhlas. Šéfredaktor nám chýbal, ale uznáte, že pozvanie na obed do Apoštolského paláca sa len tak neodmieta. Takto sme sa vyrozprávali my redaktori a jemu necháme väčší priestor inokedy:-) Rozhovor TU.

11

 

„To, že idete cez média, že pracujete s médiami, je pozitívna vec. Vybrali ste si dobrú cestu, aj pre evanjelizáciu,“ povedal nám o. kardinál Tomko počas príjemného  rodinného stretnutia. Čas aj tu prešiel veľmi rýchlo, veľa sa zaujímal najmä o zasvätený život na Slovensku. Ďakujeme aj sestrám satmárkam, sr. Júlii a sr. Irene, ktoré pôsobia pri o. kardinálovi, za ich starostlivosť a sesterskosť. 

12

 

Na prechod Bránou milosrdenstva sa pripravujeme spoločnou modlitbou pred Bazilikou sv. Petra. Dnes ľudia potrebujú aj slová, ale predovšetkým naše svedectvo o milosrdenstve a nežnosti Pána, ktoré zohrievajú srdcia, prebúdzajú nádej. A tá priťahuje k dobru. Radosť z prinášania Božej útechy!“ (Radujte sa, 45).

13

 

Naše obľúbené miesta – rôzne vydavateľstvá, nemohli sme obísť ani to vatikánske bez povšimnutia. Dúfajme, že listy, ktoré vyšli počas Roka zasväteného života máte už prečítané:-) Áno, vidíme otázku na vašich tvárach: A posledný? Kontemplujte:-) Čochvíľa ho zverejníme. Ostatné nájdete na http://www.zasvatenyzivot.sk/dokumenty-zz/.

14

 

AUGUSTINIANUM. Aj tu sme sa zastavili. A koho sme stretli? Hneď generálneho predstaveného. Pre nás už dobre známeho, totiž  ako redakčná rada sme s ním minulý rok pobudli v Košiciach, keď bol práve u bratov na návšteve. „Juraj, a prídem znovu, teraz už na riadnu vizitáciu.“ A tak ho vo februári môžete na východe stretnúť:-)

15

 

Kaplnka augustiniánov. Oplatilo sa vidieť a aj počuť výklad mozaiky.

16

 

Vyšli sme na terasu a očaril nás nádherný výhľad na Baziliku. Tak sme ju urobili živšou:-)

17

 

Ďalšie veľké stretnutie s vladykom Cyrilom Vasiľom, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi. Jeho úvodné slová: „Časopis mám a webstránku sledujem.“ Rozhovor bol veľmi zaujímavý a podnetný. Jeho otázky – čo nové v oblasti zasväteného života na Slovensku, ako napomohol Rok zasväteného života pre lepšie spoznanie nášho života, ako sa podporuje kultúra a vzdelanie, nové povolania, spolupráca a pod.– nás priviedli k peknej debate.

18

 

2. február, náš veľký deň. Hoci sme lístky mali a prišli dosť skoro na Námestie Svätého Petra, bazilika už bola plná, a tak sme zostali vonku. Precítili sme chlad, ale aj radosť na záver, keď nás na námestie prišiel pozdraviť pápež František. „Kráčajte vpred! Každý z nás tu má nejaké miesto, nejaké poslanie v Cirkvi. Prosím, nezabudnite na svoje prvé volanie.  Pripomínajte si ho! A s touto láskou, ktorou ste boli povolaní, vás aj dnes Pán volá“ (pápež František , 2.2.2016).

19

 

Svätosť je príťažlivá. Svätá Katarína s Katarínou – našou grafičkou, zatiaľ ešte nie svätou, ale je na dobrej ceste:-)

20

 

Fontana di Trevi. Vrátime sa opäť na toto miesto do Ríma? Nehodili sme mincu… 

21

 

A poslednú návštevu, ktorú sme absolvovali, bolo Centro Aletti. Čakalo nás krásne a srdečné sprevádzanie. Hoci bol P. Rupnik odcestovaný, nechali sme sa inšpirovať a obohatiť krásou spirituality a nádhernou tvorbou mozaiky. A už teraz sa môžete tešiť na jeho nové knihy v slovenčine. 

22

 

A chce to ísť ďalej, povedal na záver náš šéfredaktor. Šnúrky na topánkach sú zaviazané:-) „Pápež František viackrát poukázal na cestu príťažlivosti a nákazlivosti ako na cestu, ktorou rastie Cirkev, cestu novej evanjelizácie. Cirkev musí byť príťažlivá. Prebuďte svet! Buďte svedkami odlišného spôsobu života, konania, správania! Je možné inak žiť na tomto svete‘“ (Radujte sa 58).

23

 

Takto sme skoro celá redakčná rada putovali s časopisom Zasvätený život po Ríme.  „Pútnik nie je ten, kto sa jednoducho presunie z jedného miesta na druhé, on nedeleguje hľadanie méty.  On vie, kde chce prísť, má  cieľ, ktorý priťahuje srdce a posilňuje jeho krok. Neživí v sebe iba nejaké túlavé hľadanie šťastia, ale pozerá na presný bod, ktorý pozná alebo o ktorom tuší, o ktorom vie a pre ktorý sa rozhodol vyjsť“ (Kontemplujte 11).

24

 

text: Monika Skalová; foto: Katarína Berešová