Zakončenie Roku zasväteného života v košickej gréckokatolíckej eparchii

Dňa 06. 02. 2016 sa v Michalovciach v bazilike Zoslania Svätého Ducha počas Fatimskej soboty zakončil Rok zasväteného života v košickej eparchii. Program bol podobný ako v predchádzajúcich mesiacoch, začal o 9:00 modlitbou Tretej hodinky z Časoslova. Po modlitbe sa v krátkej prednáške na tému Božie Milosrdenstvo aj pôst prítomným zasväteným aj ostatným, v hojnom počte, zhromaždeným veriacim prihovoril náš spolubrat o. Miroslav Bujdoš CSsR. Potom nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR. V homílii povzbudil zhromaždených zasvätených, aby boli ľuďmi, ktorí rozširujú svoje srdce nielen do Božieho priestoru, ale aj do priestoru tohto sveta k druhým ľuďom.

Po svätej liturgii nasledoval spoločný obed pre zasvätených spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR. Bol to čas aj na družnú debatu a vzájomné spoznávanie sa zasvätených z rôznych reholi, ktoré pôsobia na území košickej eparchie. Po obede sme sa stretli v rekolekčnej kaplnke kláštora na prednáške nášho viceprovinciálneho predstaveného, o. Metoda Lukačika CSsR, v ktorej zhodnotil zakončený Rok zasväteného života na Slovensku a tiež poukázal na tri dôležité aspekty v živote zasvätených osôb – bdelosť, vďačnosť a správna samota s Bohom. Taktiež spomenul slová sekretára Kongregácie pre zasvätený život, Mons. José Rodríguez Carballo OFM, že zasvätenie musí byť samaritánske. Následne hneď po prednáške bola diskusia a delenie sa s tým, kto, čo vo svojom povolaní robí. Na záver tohto stretnutia sme sa opäť zišli v Bazilike pri relikviách blahoslaveného o. Metoda Dominika Trčku CSsR a pomodlili sme sa Moleben k tomuto svätcovi a nášmu spolubratovi, mučeníkovi za vieru v Boha a vernosť nástupcovi sv. apoštola Petra.

Rok zasväteného života sa skončil ale ako povedal svätý Otec František: „ako sa rieka vlieva do mora, tak aj tento Rok zasväteného života sa vlieva do Svätého roka Milosrdenstva“.

Prosím vás, modlite sa za nás zasvätených, aby sme všetci radostne a verne nasledovali Pána Ježiša chudobného, čistého a poslušného. Aj my zasvätení sa budeme naďalej modliť za Vás aj za všetkých ľudí, aby sme všetci splnili Božiu vôľu a boli s Jeho milosťou spasení.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

(Zdroj a foto: www.redemptoristi.nfo.sk)