Sestry Božského Vykupiteľa si zvolili nové generálne vedenie

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa ukončila v Ríme generálnu kapitulu, spojenú s vyvrcholením Jubilejného roka 150. výročia narodenia sa pre nebo Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky rehole. Generálna kapitula zvolila novú generálnu predstavenú, ktorou sa stala sestra Johanna Vogl.

Sestra Johanna Vogl (65) pochádza z Rakúskej provincie kongregácie, kde doposiaľ viedla školu Theresianum v Eisenstadte. V úrade vystrieda doterajšiu generálnu predstavenú sestru Katarínu Krištofovú zo Slovenska, ktorá pre Vatikánsky rozhlas priblížila túto významnú udalosť pre ich rehoľu:

„Naša generálna kapitula skončila 22. júla slávnostnou svätou omšou a obradom poslania nového generálneho vedenia. Nové vedenie zároveň dostalo ako symbol pre nasledujúce šesťročné obdobie bustu matky Alfonzy Márie. Jej charizma sa zrodila pri pohľade na kríž, pri pohľade na Ukrižovaného a jej zámerom bolo pomáhať ľuďom, aby stále viac prenikali do tajomstva vykúpenia a spoznávali, že Boh ich má rád a stvoril ich pre šťastie. A preto i keď sama veľmi trpela, povzbudzovala ľudí okolo seba, aby aj v utrpení nachádzali schopnosť tešiť sa a prijímať akoby z Božej ruky to, čo ich postretlo. Pre svoju dobu bola tou, ktorá zmierňovala duchovnú i materiálnu biedu.“

Na generálnej kapitule sa zúčastnili aj laici, ktorí majú pre Kongregáciu sestier Božského Vykupiteľa osobitný význam: „Laici sú nositeľmi našej charizmy. Pri našej kongregácii máme 622 laických členov, čo je dvojnásobok nás sestier. Je pre nás veľkou radosťou vidieť, ako sa toto dielo šíri a ako sa charizma matky Alfonzy Márie rozvíja cez laikov aj tam, kam my – ako sestry – nemáme prístup.“

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa pôsobí najmä v Európe. Okrem Slovenska je to Rakúsko, Ukrajina a Maďarsko, rehoľné domy však majú aj v Severnej Amerike. Rehoľa má tri vetvy s rovnakou charizmou: „Matka Alfonza Mária je uznanou zakladateľkou troch kongregácií. Prvou je pôvodná kongregácia vo Francúzsku, teda Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa. Druhou je Kongregácia Vykupiteľa v Nemecku so sídlom vo Würzburgu a treťou vetvou sme my, Sestry Božského Vykupiteľa so sídlom v Ríme.“

Rehoľa si 31. júla pripomína narodenie matky Alfonzy Márie Eppingerovej pre nebo a tento významný deň pre členov znamená čas modlitby, meditácie a oslavy. „V súčasnosti prebieha proces jej blahorečenia. Modlíme sa a prosíme, aby sme ho mohli úspešne zavŕšiť. Všetkých tých, ktorí našu zakladateľku poznajú, prosíme, aby sa pripojili v modlitbe na tento úmysel.“

Zdroj: RV, jb, ej
-fc-