DOCAT predstavili v relácii TV Lux

Doma je Doma

Za tajuplnou skratkou DOCAT sa ukrýva sen pápeža Františka o generácii mladých angažovaných kresťanov. Sociálna náuka Cirkvi pre mladých – Docat – vychádza v slovenčine. Pali Danko a hostia zo Spolku sv. Vojtecha prezradia viac…

Hostia: Juraj Králik – eRko, Martina Grochálová – SSV a sestra Dagmar Kráľová FMA