Dokumentárne video o vzniku KVRPS

Dokument v krátkosti zachytáva postupný rozvoj spolupráce medzi konferenciami vyšších rehoľných predstavených – KVPŽR a KVRP, ako aj proces dozrievania myšlienky spojenia do jedného subjektu, ktorý vznikol k 1. januáru 2019 s názvom Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (skratka KVRPS). Je tu možnosť zachytiť aj niekoľko dôvodov, ktoré postupne viedli k tomuto kroku. V závere je krátka reportáž z 30. januára 2019, kedy sa v Bratislave uskutočnilo prvé Zhromaždenie zjednotenej Konferencie, schválilo potrebné dokumenty pre fungovanie KVRPS a zvolilo vedenie Konferencie na najbližšie 3 roky. Autorkou Dokumentu je sr. Iva Kušíková, SSpS (z Misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého).