Postriženie sestry Iliany v eparchii Parma

Postrihnutie vlasov u mníchov je starou kresťanskou tradíciou, ktorou sa mních alebo mníška dobrovoľne zriekajú všetkého pre Krista. Akt postriženia v epachii Parma v Spojených štátoch amerických prijala sestra Iliana z monastiera Krista Ženícha.

Zdroj: LOGOS TV, gréckokatolícky magazín