Dokumentárny film: Pascha

Dokumentárny film Pascha je rozprávaním o likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v 50. rokoch minulého storočia. Hlavný protagonista vladyka Cyril Vasiľ  na základe symbolického putovania so skautmi počas Veľkonočného trojdnia spomína na zánik a znovuožitie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.K rozprávaniu sa pridáva aj jeho otec, už zosnulý gréckokatolícky kňaz Michal Vasiľ. Režisérka filmu sr. Iva Kušíková prezentovala film počas spomienkovej slávnosti na likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi 26. apríla 2015 v Prešove.