V Taizé uvažovali o aktuálnosti rehoľného povolania

V dňoch od 5.7. do 12.7. 2015 sa v „kolíske“ ekumenizmu v Taizé konal týždeň uvažovania o aktuálnosti rehoľného povolania. „Taizé je len obyčajný púčik vštepený do veľkého stromu, bez ktorého by nebolo schopné existencie“, hovorieval brat Roger. Zástupcovia tohto „veľkého stromu“ rehoľného a mníšskeho života, predstavení katolíckych, protestantských a pravoslávnych komunít, kongregácií a kláštorov podali na tomto stretnutí svedectvo o svojej skúsenosti. Pokúsili sa tiež osvetliť intuície brata Rogera, ktoré by mohli prispieť k obnoveniu mníšskeho a rehoľného života dnes. Každý deň po ich príspevkoch bol čas na dialóg so všetkými účastníkmi. Na tomto medzinárodnom stretnutí sa zišlo okolo 300 zasvätených žijúcich mníšskym alebo rehoľným životom a okolo 3000 mladých ľudí, medzi ktorými boli aj tí, ktorí sa na toto povolanie pripravujú.

-ms-

zdroj:taize.fr