Dominikáni začali sláviť svoje 800. jubileum

Dominikánska rodina na celom svete na Sviatok všetkých dominikánskych svätých, t. j. 7.novembra, začala sláviť jubilejný rok pri príležitosti 800 rokov od pápežského schválenia rehole. Rád bratov kazateľov (Ordo Praedicatorum – OP) potvrdil Honórius III. bulou v roku 1216.

V Bazilike sv. Sabíny na rímskom Aventíne, pri ktorej sídli generálne vedenie rehole, sa konala otváracia slávnosť jubilejného roka, ktorú viedol brat Bruno Cadoré, 86. nástupca zakladateľa rehole sv. Dominika Guzmána. Podobné slávenia v tento deň zorganizovali členovia a členky dominikánskej rodiny po celom svete. Dominikánska rodina na Slovensku otvorila Jubileum pri svätej omši v Kostole sv. Dominika vo Zvolene. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Tomáš Galis a vstupné obrady do Jubilea 800 viedol provinciál dominikánov P. Reginald Slavkovský OP.

Samotné 800. výročie potvrdenia Rádu bratov kazateľov pripadne na 22. decembra 2016. Jubilejný rok s bohatým programom duchovných, kultúrnych a akademických podujatí na miestach pôsobenia dominikánov v rozličných krajinách sveta trvá od 7. novembra 2015 do 21. januára 2017, kedy sa uzavrie slávnosťou v Lateránskej bazilike v Ríme. Svätý Otec František udelil prostredníctvom Apoštolskej penitenciárie plnomocné odpustky všetkým, čo sa na podujatiach Jubilejného roka nábožne zúčastňujú.

-jp- (zdroj: RV)