Cena života – „Na 5 minút s nami“

Prechádzka cintorínom nám môže pomôcť pochopiť váhu nášho života. Aká je teda cena života? Nebo a peklo sú už zastaralé pojmy? P. Milan Bubák zo Spoločnosti Božieho slova nás uvádza do témy, ktorá sa dotýka tajomstva smrti a večného života.