Dominikánka sa stala prezidentkou Pápežskej akadémie sociálnych vied

Novou prezidentkou, ktorú pápež František vybral na čelo pápežského orgánu, sa stala anglická rehoľná sestra Helen Alfordová, dominikánka z rehole svätej Kataríny Sienskej v Newscastli, doterajšia dekanka Angelikumu.

Pápež pokračuje v úsilí dať ženám významné právomoci vo vatikánskych inštitúciách. V sobotu 1. apríla vymenoval v Londýne narodenú rehoľnú sestru Helen Alfordovú, O.P., ktorá bude mať 1. mája 59 rokov, za prezidentku Pápežskej akadémie sociálnych vied a dekanku Fakulty sociálnych vied Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského – Angelicum v Ríme.

Sestra Alfordová, ktorá je členkou dominikánskych sestier svätej Kataríny Sienskej v Newcastli, nahradí ekonóma Stefana Zamagniho, ktorého pápež vymenoval za prezidenta v marci 2019.

Dominikánka vyštudovala manažérske inžinierstvo na univerzite v Cambridgei, kde získala aj doktorát. Veľkú časť svojej kariéry pôsobila v Angeliku, kde prednášala na Fakulte sociálnych vied a bola aj prorektorkou tej istej univerzity. Je odborníčkou na podnikateľskú etiku a na rôznych univerzitách prednášala kurzy týkajúce sa podnikateľskej etiky a dejín kresťanského sociálneho myslenia.

Je tiež členkou vedeckých rád viacerých vedeckých časopisov vrátane Journal of Catholic Social Thought, Finance and the Common Good, Transforming Business a OIKONOMIA: journal of ethics and social sciences. Od roku 2020 je riadnou členkou Pápežskej akadémie sociálnych vied a pôsobí aj ako konzultantka Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj.

Zdroj: TK KBS, VaticanNews
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra