Dominikánky a krížová sestra dostali Medaily za utrpenie

Konfederácia politických väzňov Slovenska v minulom roku odovzdala Medaily za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom viacerým starším rehoľným sestrám, keďže internované rehoľníčky majú od 1. 1. 2021 postavenie politického väzňa. Medaily boli odovzdané aj sestrám sv. Kríža a sestrám dominikánkam na západnom Slovensku, z dôvodu opatrení však už nemohli byť odovzdané ich spolusestrám na východnom Slovensku. Preto 3. mája 2022 delegácia KPVS odovzdala medaily týmto sestrám.

Po svätej omši v Kostole Krista Kráľa v Košiciach, ktorú celebroval P. Bohuslav Tomáš Jančiar, OP, odovzdali medaily sr. Kornélii Zajacovej, sr. Valérii Velesovej a sr. Zdislave Balážovej, ktoré pôsobia v kláštoroch v Košiciach a v Petrovanoch. „V mene sestier dominikánok Vám úprimne ďakujem za ocenenie, ktoré nám bolo práve udelené. Ťažkosti, ktoré sme museli podstúpiť počas komunizmu, nám dala silu znášať naša túžba po vernosti a mladícka odvaha. Dnes sme vďačné za to, že po toľkých rokoch sú ľudia, ktorí vedia rozoznať a oceniť pravdivú hodnotu. Aj naďalej chceme žiť v pravde. A modlíme sa za náš slovenský ľud, aby mal dosť odvahy za pravdu bojovať, aj keď to vyžaduje svoju obetu. Stojí to za to. Pravda vždy zvíťazí,“ poďakovala za ocenenie sestra Kornélia. Sestry dominikánky boli vyvezené z kláštora v Košiciach do centralizačného kláštora v Kostolnej a následne do Čiech.

Následne predseda KPVS Peter Sandtner a predseda Oblastnej organizácie KPVS Košice Pavol Dečo navštívili sr. Christiannu Suchú z Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža v Haniske pri Košiciach a v prítomnosti sestry predstavenej jej odovzdali medailu. Sr. Christianna si zaspomínala na vyvezenie z kláštora v Podunajských Biskupiciach do Belušských Slatín.

Peter Sandtner