Dominikánky na Slovensku ďakovali za 75 rokov svojej existencie

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy na Slovensku si v tomto roku pripomína 75 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti dňa 22. septembra v Kostole Krista Kráľa v Košiciach počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval emeritný otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, ďakovali sestry za účasti mnohých hostí Bohu za každý prejav Jeho lásky, dobroty a milosrdenstva, ktorými ich zahŕňal počas uplynulého obdobia až doteraz.

S vďakou si spomínali aj na sestry, ktoré ich už predišli do večnosti. Vyzdvihli ich svedectvo odvahy, s ktorou dokázali v období poznačenom 2. svetovou vojnou, ako aj rozpadom prvej Československej republiky založiť v roku 1943 slovenskú kongregáciu sestier dominikánok. Cesta, po ktorej kráčalo novozaložené spoločenstvo sestier, nebola priama a ľahká. Sestry museli podstúpiť mnoho utrpenia, no práve vďaka nemu mohla kongregácia dozrievať, a tak sa viac približovať k Bohu a otvárať sa ľuďom.

Túto slávnosť poctili svojou prítomnosťou hostia nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia: sestry dominikánky z Kongregácie sv. Margity Uhorskej z Maďarska a z Kongregácie sv. Zdislavy z Česka, s ktorými slovenské dominikánky spája spoločná história, Sestry dominikánky pokoja zo Spojených štátov amerických a z Kongregácie bl. Imeldy z Talianska.

Sr. M. Rajmunda Páleníková OP, generálna predstavená, vyjadrila úprimnú vďaku spolupracovníkom, dobrodincom a členom dominikánskej rodiny za ich nezištnú pomoc a štedrosť pri vzniku a rozvoji mnohých diel v apoštoláte kongregácie. „Je nám potešením, že v našich materských školách, na gymnáziu a počas rôznych podujatí môžeme sprevádzať deti a mládež v ich ľudskom rozvoji a v kresťanskom dozrievaní. Sme tiež radi, že v našom sociálnom zariadení máme príležitosť prejavovať súcit svätého Dominika tým, že pomáhame starým a chorým ľuďom, aby mohli dôstojne prežiť jeseň svojho života,“ – zhodnotila sr. M. Rajmunda.

Počas slávenia eucharistickej obety sestry dominikánky prosili aj o Božiu pomoc a požehnanie do ďalších dní a rokov, aby zostali verné Bohu a charizme svätého otca Dominika v službe ohlasovania Slova.

Slávnostná atmosféra pokračovala aj pri následnej recepcii.

sestry dominikánky