Práve prebiehajú „Františkánske misie“ v Ústí nad Labem

Do nedele 30. septembra 2018 prebiehajú v Ústí nad Labem františkánske misie, ktoré začali už 25. septembra. Františkánske misie sú šesťdňový projekt, ktorého cieľom je predstaviť vieru a životný štýl súčasných kresťanov. Misijný tímu tvoria bratia františkáni, školské sestry sv. Františka a priatelia – „normálni veriaci“, ktorí budú rôznym spôsobom hovoriť o svojom živote, viere a súčasnej podobe kresťanstva.

Počas akcie, ktorá má podtitul „JSI BOŽÍ“ sa v meste konajú prednášky, divadelné predstavenia, diskusie, je tiež možné stretnúť sa s kresťanmi, porozprávať sa o viere a kresťanstve, alebo požiadať o modlitbu. Súčasťou projektu je i požehnanie bytov tých, ktorí o to budú mať záujem.

O Ústí nad Labem sa v Čechách hovorí, že je to jedno z najzaťaženejších miest v severných Čechách i v celej Českej republike: sudety, problémy medzi Rómami a ostatnými obyvateľmi mesta, rumunskí Česi, unavení kňazi  nedostatkom pomocníkov, ťažkosti v spolupráci v rámci Cirkvi aj na ekumenickej pôde.

Františkánske misie prebiehajú od roku 2009 vždy v jednom z českých miest a doteraz sa uskutočnili v Plzni, Liberci, Ostrave, Uherskom Hradišti a Prahe. Františkánske misiev Ústí nad Labem prebiehajú pod záštitou primátorky mesta Ing. Věry Nechybovej. Akcia sa koná v spolupráci s Biskupstvom litoměřickým a katolíckymi farnosťami v Ústí nad Labem.

-fc-