Dominikánsky Dotyk krásy

Blízky vzťah medzi tým, čo je dominikánske, a tým, čo je ľudské, vyjadril deviaty ročník umelecko-duchovného podujatia s názvom Dotyk krásy. Tak ako po iné roky organizátorom bola dominikánska rodina a podujatie sa už tradične uskutočnilo v Banskej Štiavnici. Okolo stopäťdesiat účastníkov z celého Slovenska, Ukrajiny a Čiech malo rôzne možnosti spoznať viacvýznamovosť témy PREDvstúpenie, v duchu ktorej sa tohtoročný Dotyk krásy niesol. V dňoch 24. – 26. marca 2017 sa tiež tradične tvorilo s rôznym materiálom – hlinou, drevom, štetcom. Nechýbala ani divadelná, hudobná a poetická kreácia.

Čo však bolo na deviatom ročníku prekvapením? Za organizátorov nám sr. Justína Kostúrová OP prezradila: „Tohtoročný Dotyk krásy bol pre nás pokusom posunúť ho niekam inam. Okrem klasických tvorivých dielní sme sa pokúsili vytvoriť širší priestor na reflexiu nad rôznymi ľudskými hodnotami súvisiacimi s témou. Jedným takým pokusom bol aj workshop zameraný na film, kde nám prof. Zuzana Gindl-Tatárová predstavila základy dramaturgie a scenáristiky, na báze ktorých sme v skupine reflektovali a analyzovali film Volanie mora. Pre mňa osobne to bola nová skúsenosť, ktorú som veľmi docenila a zároveň som si uvedomila, že kvalitný film sa môže stať veľmi silným médiom pre uvažovane o dôležitých ľudských otázkach.“

Novým spôsobom bola vedená aj dielňa slova, ktorú mala vo svojej réžii literárna vedkyňa Jana Juhásová. Tá si k spolupráci prizvala básnikov Jána Gavuru, Mariána Milčáka a Silviu Kaščákovú. Vyberáme niečo z jej postrehov: „Za nás literátov môžem povedať, že tohtoročnú dielňu hodnotíme ako vydarenú. Zdalo sa mi, že rozdelením síl sme nevyčerpali ani seba, ani účastníkov, keďže sme mali pestrý program, rôzne zmeny štýlu, žánru aj práce. Stihli sme besedovať, diskutovať, čítať, konzultovať aj tvoriť.“

Účastníci podujatia na otázku, čo bolo na Dotyku krásy pre nich prekvapením, odpovedali rôznorodo. Mladá maturantka z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach Klaudia Bajusová konštatovala: „Prekvapili ma, veľmi pozitívne, obidva filmy. Aj to, že sme mali hlavnú postavu ‚naživo‘.“ Klaudia vystihla skutočnosť, že tohtoročný Dotyk krásy sa netradične začal filmom Eva Nová a skončil dokumentom Psi Páně. Prvý film bol uvedený krátkym videopozdravom hlavnej protagonistky Milky Vašáryovej a následne analyzovaný prof. Gindl-Tatárovou. Druhý bol predstavený na slovenskej scéne prvýkrát režisérom Jonášom Vackom a fr. Jindřichom Poláčkom OP. Veronika Kaduková dodáva: „Na každom Dotyku je stále prítomné niečo, čo ho robí jedinečným. Je to určite samotná téma, ktorá ľuďom umožňuje dotýkať sa krásy z rôznych pohľadov a prostredníctvom umenia nachádzať prepojenie s ňou vo svojom živote. Mne osobne sa táto téma veľmi páčila a myslím si, že každého sa istým spôsobom dotkla práve v jeho živote.“

Čo prinesie jubilejný Dotyk krásy v budúcom roku a čím sa dotkne jeho účastníkov, nechajme sa prekvapiť o rok.

Zdroj: dominikanky.sk
-fc-