Bratislavských 24 hodín pre Pána

#24HoursForTheLord – už dnes a zajtra.

Podujatie je odpoveďou na výzvu pápeža Františka. K tomuto podujatiu pozval Cirkev v Roku milosrdenstva a výzvu zopakoval aj 22. marca 2017 počas generálnej audiencie:
„Kiež aj tento rok prežívame tento výnimočný milostivý moment pôstneho putovania v mnohých kostoloch, na zakúsenie radostného stretnutia s milosrdenstvom Otca, ktorý všetkých prijíma a odpúšťa im.“

Pozrite si program, môžete sa zastaviť kedykoľvek počas 24 hodín.

 

Viac info tu: http://redemptoristi.sk/24-hodin-pre-pana/
https://www.facebook.com/events/1646962758945973/

-fc-