Don Bešenyei získal čestné pápežské ocenenie

V nedeľu 5. októbra 2014 prijal don Peter Bešenyei z rúk košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera čestné pápežské ocenenie za dvadsaťpäť rokov jeho neúnavnej práce v pastorácii Rómov v Košickej arcidiecéze. Udialo sa tak počas slávnostnej svätej omše v kostole Zmŕtvychvstalého Krista na Luníku IX, kde bola zároveň po prvýkrát udelená sviatosť birmovania.
Svätú omšu celebroval a sviatosť birmovania prostredníctvom vkladania rúk udelil štyrom birmovancom Mons. Bernard Bober. Vo svojom príhovore podčiarkol myšlienku nádeje – nádeje na zmenu, na lepší a hodnotnejší život s Kristom.
Na záver svätej omše otec biskup povzbudil dona Bešenyeia, aby mu ocenenie neslúžilo len ku cti, ale zároveň bolo aj výzvou k ďalšej práci.

(zdroj www.saleziani.sk)