Oslavy 15. výročia vzniku časopisu Slovo medzi nami

4. októbra 2014 sa v banskobystrickej farnosti Radvaň, ktorá je v súčasnosti v správe redemptoristov, konali oslavy 15. výročia vzniku časopisu Slovo medzi nami. V programe sa predstavili takmer všetci členovia redakcie časopisu. Hostiteľom podujatia bol P. Peter Slobodník, správca farnosti, komunita redemptoristov pôsobiaca na Radvani a farské spoločenstvo. Viceprovinciál rehole P. Václav Hypius všetkým pripomenul, že apoštolátom okrem hlásaného slova je aj apoštolát pera, teda písaného slova, ktorý je súčasťou misijnej práce redemptoristov od samého počiatku: „Náš zakladateľ svätý Alfonz de Liguori bol okrem iného maliarom, hudobným skladateľom a spisovateľom. Napísal 111 diel, z ktorých niektoré ponúkame aj slovenským čitateľom.“ P. Rastislav Dluhý, šéfredaktor časopisu, spomínal na počiatky a históriu slovenskej verzie časopisu. Editor slovenského vydania Marián Kováčik priblížil prácu redakcie. Hovoril o tvorbe časopisu, príprave článkov, prekladoch a grafike. Pripomenul, že redakcia teraz pripravuje svoju stú knižnú publikáciu, ktorá je prekladom rozsiahleho diela sv. Alfonza o Panne Márii. V slovenčine bude niesť názov Slávna si, Mária. Kniha chce byť vkladom vydavateľstva do Roku Sedembolestnej Panny Márie. Čitatelia mali priestor aj na otázky ohľadom práce redakcie.

Predpoludním bola aj svätá omša, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik. Vo svojej kázni hovoril o tom, že už v izraelskom národe, prostredníctvom prorokov, Božie slovo žilo medzi ľuďmi. Národ však prežíval aj obdobia, keď počúval falošných prorokov, nevšímal si Božie slovo, preto Slovo akoby s nimi nebolo. V Ježišovi, ktorý svojím vtelením je Božím Slovom medzi nami, sa Boh rozhodol navždy ostať pri svojom ľude a neustále sa mu prihovárať. Otec biskup viackrát vyjadril vďačnosť Bohu za to, že aj prostredníctvom časopisu sa Boh môže prihovárať mnohým ľuďom. Svätú omšu slávil s úmyslom zvolať Božie požehnanie na dielo časopisu aj na jeho čitateľov.

Po svätej omši nasledoval obed v neďalekej škole a po ňom program v kostole. Šéfredaktor odovzdal darčeky 16 prítomným, ktorí odoberajú časopis celých 15 rokov. Spolu je takých čitateľov 118, vrátane otca biskupa Stanislava Stolárika.

Nasledoval krátky príhovor P. Michala Zamkovského, ktorý hovoril o tom, že časopis je výbornou pomôckou pre ľudí, ktorí prežili misie a chcú rozvíjať svoj každodenný vzťah s Bohom. Spomenul aj tri nedávne momenty zo svojho života, keď sa mu Boh prihovoril. Páter Michal vyjadril radosť z toho, že na tomto stretnutí môžeme prežívať kultúru spoločenstva, o ktorej tak často hovorí pápež František: „Je dobré spoznať tváre a príbehy ľudí, ktorí čítajú časopis. Časopis Slovo medzi nami nie je v prvom rade informačný, spravodajský, ale ani konfrontačný. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom denne sa stretávať s Bohom. Časopis vnímam aj ako akési hnutie ľudí, ktorí sú charakteristickí tým, že ich základom je vzťah s Pánom.“

Nasledovali svedectvá niektorých čitateľov o tom, ako časopis ich oslovil alebo ich rodiny.

Na záver bola korunka k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej sa redakcia a redemptoristi s čitateľmi rozlúčili.

-rd-