Dotknúť sa krásy budete môcť v marci v Banskej Štiavnici

Dotyk krásy vznikol uprostred slovenskej dominikánskej rodiny, ktorá si uvedomuje svoje poslanie vytvárať priestor pre krásu a umenie v živote človeka a aj takýmto spôsobom mu ponúknuť nové, až transcendentné horizonty. Tento rok sa bude konať v Banskej Štiavnici v dňoch 9. – 11. marca 2018 na tému Cestou nevypovedaného.

Umenie je priestor zrozumiteľný každému človeku, nakoľko je jednou z dôležitých rovín ľudskej skúsenosti a komplexného poznania popri vede a viere. Je priestorom pre dialóg a porozumenie ľudí, ktorí môžu na prvý pohľad pôsobiť protichodne, ale práve cez umenie nachádzajú k sebe cestu. Preto je stretnutie Dotyk krásy, hoci nesené duchovným a náboženským rozmerom, otvorené pre každého človeka úprimne hľadajúceho pravdu, dobro a krásu, pre dialóg veriacich i neveriacich, ktorí sa môžu vzájomne obohatiť.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v užšom kruhu členov dominikánskej rehole v roku 2007 v Košiciach. Ďalšie stretnutia, ktoré boli aj vo Zvolene a Banskej Štiavnici, sa postupne otvárali stále širšiemu spektru záujemcov a ustálili sa okolo 18. februára – spomienky na bl. Fra Angelica (1395–1455), dominikána a významného predstaviteľa rannej talianskej renesancie, patróna umelcov. Každý ročník Dotyku krásy je na vybranú tému. Z posledných ročníkov možno spomenúť témy napr. Hlbina hlbine sa ozýva, Ticho, Jednoduchá až po korienky vlasov.

Na stretnutie je potrebné zaregistrovať sa do 25. februára 2018.

Dotyk krásy 2018 brožúra (anotácia aj program)

Zdroj: dominikani.sk
-fc-