U redemptoristiek mali celodennú adoráciu za Jubilejný rok archieparchie

V Kláštore Najsvätejšej Trojice sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou – Lomnica pripravili 30. januára celodennú adoráciu pri príležitosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie.

„V tento sviatočný deň sme si pripomínali 10. výročie zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku a vymenovanie vladyku Jána Babjaka SJ za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu. Vo svetle týchto krásnych výročí sme zotrvávali v tichu pred Najsvätejšou sviatosťou v duchu odprosovania, prosby, chvály a vďačnosti, za dary a milosti, ktorými Boh obdaroval našu archieparchiu. V hodine  Ježišovej smrti na kríži  sme sa spolu s hŕstkou veriacich pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu,” informovala sr. Helena Dudová.

Do Božieho milosrdenstva odovzdali sestry redemptoristky aj biskupov, kňazov, rehoľníkov, rodiny, mládež, deti, chorých a trpiacich, zomierajúcich, ako aj duše v očistci. Zároveň prosili o jednotu, zmierenie a pokoj v ľudských srdciach, rodinách a spoločenstvách. Adoráciu zakončili eucharistickým požehnaním a pokračovali modlitbou 9. času a večierňou.

Zdroj: TK KBS, hdu; ml
-fc-