Duchovné cvičenia rodičov a príbuzných kňazov a rehoľníkov

V rámci slávenia Roku zasväteného života sa v dňoch 16. až 19. novembra 2015 v Charitnom domu v Dolnom Smokovci konali mimoriadne duchovné cvičenia pre rodičov a príbuzných kňazov a zasvätených osôb.

Duchovnými cvičeniami s témou „JA SOM…“ podľa Evanjelia sv. Jána 30 účastníkov sprevádzal P. Ján Kušnír SVD.
Jedným z ľudsky i duchovne krásnych okamihov bolo vzájomné zoznámenie sa, pri ktorom v úvode rodičia a príbuzní s veľkou láskou rozprávali aj o svojich drahých, ktorých Pán povolal do svojej služby. Radostným prekvapením bolo, keď rodičia zistili, že sa vlastne prostredníctvom svojich detí už poznajú. Mnoho z ich rehoľníkov má svoje misijné poslanie v zahraničí, ale prostredníctvom modlitby i komunikačných prostriedkov boli s nimi počas týchto dní duchovne spojení.

Bohatý duchovný program duchovných cvičení vyvrcholil v záverečný deň, keď dopoludnia prišli aj niektorí kňazi a rehoľníci, aby sa spolu so svojimi rodičmi zúčastnili na spoločnej prednáške, ďakovnej adorácii i slávení Eucharistie, pri ktorej rodičia slávnostne obnovili svoje krstné sľuby a so slovami: „Kristus počíta s tebou“ dostali kríž, po prijatí a uctení ktorého odpovedali: „Aj ja s ním.“

Veľmi dojímavou bola chvíľa, keď po svätom prijímaní kňazi a rehoľníci v modlitbe ďakovali svojim rodičom za život, za dobrú výchovu i nenahraditeľné svedectvo viery, jednoduchého, obetavého a verného života, ako aj za to, že ich veľkodušne do Božej služby odovzdali a na tejto ceste ich podporujú.
Následne rodičia prosili za svojej „zasvätené deti“, aby svoje povolanie, ktorým ich Pán obdaril, žili verne v duchu evanjelia i charizmy spoločenstva, do ktorého ich Pán povolal.

Táto slávnosť duchovných cvičení pre rodičov, ktorí darovali Cirkvi svoje dieťa, bola veľkým vzájomným obohatením a v závere i pri rozlúčke zaznelo mnoho prianí a prosieb, aby sa aj v budúcnosti takéto duchovné cvičenia zopakovali.