Duchovnú obnovu pre účastníkov generálnej kapituly viedol kardinál Tagle

Redemptoristi prítomní na generálnej kapitule mali v dňoch 2. – 3. novembra duchovnú obnovu. Začala sa ofíciom za zosnulých. Po modlitbe liturgie hodín P. Michael Brehl, generálny predstavený, predstavil kardinála Luisa Tagleho, arcibiskupa z filipínskej Manily.  Prvý deň obnovy sa kardinál zameral na solidaritu s Kristom, ktorá je aj solidaritou s chudobnými. Hovoril o milosti Roku milosrdenstva a dôrazu, ktorý kladieme na chudobných. Zdôraznil Božie milosrdenstvo, ktoré je vyjadrené v nehe. Dodal, že prvými obeťami nedostatku nehy sú vždy chudobní.

Kardinál neskôr hovoril o inštinktívnom pute matky a dieťaťa, ktoré je metaforou Božej lásky k nám. Mali by sme budovať na tomto spôsobe myslenia o iných, tí ostatní sú našimi bratmi a sestrami, nik nie je oddelený odo mňa.

Kardinál poukázal aj na podobenstvo o Dobrom samaritánovi, v ktorom Levita, odborník na zákon, chcel za pomoci zákona zúžiť definíciou toho “kto je môj blížny.” Hocikto, dokonca aj outsider, je môj blížny. Podobne aj v podobenstve o stratenom synovi tu máme strateného syna.

3Y0A0825-1024x683Kardinál im pripomenul, že chudobní nie sú kategóriou, ale ľuďmi, ktorí patria k nám. Zakúšajú rany ako smäd a nespravodlivosť a tiež rany nevernosti v rodinnom živote, čo spôsobuje zranenie každého člena rodiny.

Individualizmus zraňuje bratskú lásku a obmedzuje vnímanie toho, kto všetko tvorí komunitu a patrí do nej.  Tak často sme svedkami obviňovania migrantov a utečencov z toho, že sú príčinou sociálnych a ekonomických problémov.

Rany volajú po uzdravení a my by sme mali byť protagonistami uzdravenia. Obrazom je apoštol Tomáš, ktorý po vzkriesení vložil ruku do Kristovho boku. Rany ostávajú ranami, svet je ich plný. Iba zranená viera je dôveryhodná. My sme povolaní vložiť ruku do zraneného boku chudobných. Keď popierame rany, popierame našu smrteľnosť a dištancujeme sa od druhých. V podstate, ak popierame smrť, spôsobujeme ju. Ak nebudeme vedieť pociťovať bolesť, zabijeme v sebe schopnosť milovať.

Kardinál skončil dojímavým príbehom o istej panej, utečenkyni, ktorá bola presvedčená, že je úplne sama, až kým si neuvedomila, že nie je jedinou, ktorá plače. Až vtedy sa začala cítiť solidárna a v spoločenstve s inými.

Tagle-pozdrav-1024x576Kardinál predsedal aj Eucharistii za zosnulých. Vo svojom príhovore sa zameral na spoločenstvo svätých. Pripomínal, že  naše choroby sú predchuťou smrti. Choroba nás môže izolovať a zväčšiť strach zo smrti Ježiš však zvíťazil a nenechá nás samých.

Kardinál Tagle sa stretol aj s viceprovinciálom bratislavskej jednotky, P. Václavom Hypiusom. P. Hypius kardinálovi povedal o jeho knihe, ktorú redemporisti vydali v slovenskom preklade s názvom Ľudia veľkej noci. Kardinál sa veľmi potešil a napísal krátky pozdrav kresťanským spoločenstvám na Slovensku a v Bratislave.

 

zdroj: redemptoristi.sk

-msk-