Dvaja augustiniáni a kandidát idú z Košíc do Brna

Košickí augustiniáni pozývajú na rozlúčku s dvoma spolubratmi Jozefom Jurdákom a Milanom Hermanovským  a kandidátom Julom Kuncom, ktorí odchádzajú na rok do augustiniánskeho Opátstva na Starém Brne. Pátri budú slúžiť rozlúčkovú nedeľnú sv. omšu 9. septembra o 10:30 v Kostole svätej Rity.

P. Milan Hermanovský bude vice-magistrom novicov.
P. Jozef Jurdák bude patriť do formačného tímu a prevezme niektoré pastoračné aktivity vo farnosti.
Kandidát Július Kunc nastupuje dňom 15. septembra 2018 do noviciátu a oblečie si biely habit spolu s dvoma kandidátmi z brnenského kláštora.

Rozlúčiť sa s nimi môžete po svätej omši pri káve a koláčikoch v priestoroch kláštora.

 

Bratia augustiniáni
(Foto je zo slávnosti skladania prvých sľubov br. Daniela Imricha OSA a obnovy sľubov br. Richarda Jelča OSA – na sviatok sv. Augustína 28.8.2018)