Dvaja saleziáni obeťami lúpeže

Venezuela 18.februára – Za veľkej účasti členov saleziánskej komunity, rodičov a mnohých mladých boli v pondelok 17. februára v meste Valencia vo Venezuele pochovaní dvaja saleziáni, 80-ročný páter Jesús Plaza a 84-ročný Luis Sánchez, ktorí sa počas víkendu stali obeťami lúpežného prepadnutia. Tragická udalosť sa odohrala v saleziánskom kolégiu dona Bosca, kam v noci zo soboty na nedeľu vtrhli dvaja neplnoletí vo veku 13 a 15 rokov. Pri delikte ich pristihol 64-ročný páter David Marín, ktorý vyviazol s ťažkými zraneniami.
Hlbokú bolesť a znepokojenie nad týmto násilným činom v kolégiu vyjadrili miestni Saleziáni dona Bosca a saleziánska rodina slovami: „Katolícka cirkev vo Venezuele utrpela nenapraviteľnú stratu smrťou dvoch rehoľníkov saleziánskej rodiny, ktorí s veľkou obetavosťou slúžili mnohým mladým v núdzi na rozsiahlom poli vzdelávania v krajine. Spolu so žiaľom nad stratou týchto dvoch starších saleziánov pociťujeme aj hlboký zármutok nad dvoma mladými, ktorí sa, zmätení vo svojich dušiach, dopustili tohto vandalizmu, a náhle tak ukončili život dvoch mužov zasvätených dobru v prospech najchudobnejším a najnúdznejších mladých.“
(Zdroj RV)

-sc-