Dvojsté výročie od založenia Kongregácie sestier Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Kongregácia sestier Najsvätejšieho Srdca Ježišovho oslávi vo Francúzsku 15. augusta 2016 s vďačnosťou dvestoročné jubileum. K sláveniu a vďake sa pridajú aj rodiny sestier, biskupi a kňazi z miest ich komunít, pracovníci domovov, laici zo St. Jacut-les-Pins, kde 25. apríla 1816 začal zrod charizmy. Sestry pozývajú osláviť plameň nehy a milosrdenstva zapálený v srdci zakladateľky Angelique Le Sourd a vysielaný bez prerušenia na viac ako dvetisíc sestier Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na celom svete. Oslavy budú pokračovať v rôznych krajinách, kde sú sestry prítomné, ako ich k tomu vyzvala generálna predstavená pri otvorení tohto jubilea dňa 25. apríla 2016 slovami: „Oslava minulosti nám dáva odvahu obnoviť ju dnes pre prísľub budúcnosti. Pozývame vás ďakovať spolu s nami za reťaz solidarity, ktorá sa prepletá dvesto rokmi našich dejín na piatich kontinentoch. Duch oživuje v každom z nás energiu začiatku a nový začiatok dáva príležitosť slúžiť viac pre Božie kráľovstvo.“

zdroj: viereligieuse.fr

-ms-