USMI v Taliansku pripravuje sabatický trimester

Konferencia vyšších rehoľných predstavených ženských reholí Talianska (USMI) aj tento rok organizuje sabatický trimester ako ponuku znovu začať či nanovo pokračovať na ceste povolania. Tento trimester, ktorý sa uskutoční od 12. septembra do 7. decembra 2016, ponúka USMI ženským kongregáciám a konkrétnym sestrám, ktoré túžia zastaviť sa vo svojom živote, aby boli viac s Bohom, so sebou samými. Táto iniciatíva by mala byť cestou do hĺbky svojho vnútra, aby sa prehĺbil osobný život, vzťah k Bohu, so sestrami, s komunitou a s tými, ktorých im Pán v poslaní zveruje. Sú to tri mesiace, v ktorých sa ponúkajú rôzne témy na prehĺbenie od sebapoznania po prehĺbenie aspektu zasvätenia. Súčasťou tejto cesty budú aj duchovné cvičenia a duchovné sprevádzanie.

Zdroj: usmi.it -ms-