Ekonómia v službe charizmy a poslania

Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života predstavila už pred dvoma rokmi v marci 2018 dokument Ekonómia v službe charizmy a poslania.

Na webovej stránke Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v sekcii Dokumenty pribudol jeho slovenský preklad, ktorý začiatkom roka 2019 v tlačenej forme distribuovala KVRPS členom konferencie.

Dokument má napomôcť službe poslaniu a v jednotlivých bodoch rozoberá, čo je potrebné urobiť, aby aj vďaka ekonomickej formácii mohli byť rozhodnutia v poslaní inovatívne a prorocké. Viac o tomto dokumente nájdete TU.

-fc-