Ekumenické putovanie ikony Matky ustavičnej pomoci vo Ľvove

Do Ľvova prišla kópia obrazu Matky ustavičnej pomoci. Na slávnostnom privítaní sa pred chrámom Panny Márie Snežnej zúčastnili predstavitelia Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej, Arménskej a Pravoslávnej cirkvi, ako aj veriaci rôznych obradov a vyznaní. Touto akciou začalo ekumenické putovanie obrazu po katedrálnych kostoloch v Ľvove.

Kópia ikony Matky ustavičnej pomoci bola požehnaná v Ríme, v Kostole sv. Alfonza de Liguori, kde sa nachádza originál obrazu. Zvlášť ju tiež požehnal pápež František. Jej slávnostné privítanie v Ľvove, spojené s ekumenickou pobožnosťou, bolo jasným znamením lásky a úcty k Bohorodičke Panny Márie, ktorá je uctievaná tak v západnej cirkvi ako aj v cirkvách východnej tradície. V spojení so Svätým Otcom sa pastieri a veriaci modlili za jednotu kresťanov a za mier a spoločenský poriadok na Ukrajine.

Generálny vikár ľvovskej arcidiecézy latinského obradu Pawliczek, ktorý zastupoval spoločenstvo Rímskokatolíckej cirkvi, vidí v putovaní príležitosť k posilňovaniu jednoty v Cirkvi a v ukrajinskom národe.

– Deti prichádzajú k matke, keď je im ťažko – povedal Józef Pawliczek. – V súčasnej dobe je nám na Ukrajine veľmi ťažko: Zomierajú synovia, dcéry, manželia i manželky. Preto sa s plnou dôverou obraciame k Panne Márii o jej pomoc a ochranu. A modlitba je vždy najúčinnejšou cestou k zmiereniu medzi ľuďmi – dodal kňaz.

-rd-

foto: wikipedia.sk