Slávnosť Premenenia Pána v Sampore

Benediktíni srdečne pozývajú všetkých priaznivcov na titulárnu slávnosť Premenenia Pána, ktorá sa bude konať vo štvrtok 6. augusta 2015 v našom benediktínskom kláštore v Sampore. Slávnostnú svätú omšu o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Po nej bude nasledovať tradičné pohostenie pre všetkých hostí. Podrobný liturgický program slávnostného dňa je uvedený nižšie.
3.00 — Nočné vigílie
7.00 — Ranné chvály
9.00 — Modlitba cez deň
11.00 — Slávnostná svätá omša
18.00 — Slávnostné vešpery
20.00 — Kompletórium

-mk-

foto: archív