Evanjelium a sláva

Ide to v dnešnej „like kultúre“, typu „páči sa mi to“, vôbec dokopy? V bežnom živote sa už pod slávou prestáva rozumieť uznanie a česť za vynikajúce činy. Tieto hodnoty sa vymieňajú za dravú popularitu, stačí si všimnúť „celebrity“ rôzneho žánru.

Sláva v Jánovom evanjeliu, ktorá má aj emotívne pozadie, sa spomína veľmi často, viac ako radosť a takmer toľkokrát ako láska. Preto bude asi dôležitá a zároveň o inom, nemiešateľná s tou svetskou, akciovou.

Záver života veľkých biblických postáv tvorí často modlitba. Aj Ježiš sa modlí k Otcovi s vedomím, že jeho pozemský život sa chýli ku koncu. Pripravuje sa, aby oslávil Otca totálnym úkonom poslušnosti: zavŕšením svojho poslania smrťou na kríži. V celom súdnom procese, a celkom osobitne na kríži je „jánovský“ Ježiš majestátne vyvýšený, akoby so spevom oddanej lásky Otcovi aj v maximálnom utrpení. Otca oslavuje víťazstvom poslušnosti, víťazstvom bezbrannosti, víťazstvom odpustenia. Víťazstvom milujúcej pokory.

V evanjeliu teda nejde o získavanie, ani privlastňovanie si slávy, ale o vzájomné obdarúvanie sa ňou: Syn oslavuje Otca, Otec Syna a Syn učeníkov. Oslávil nás celkom konkrétne: večným životom, ktorý sme krstom začali žiť osobitným spôsobom už teraz. Sláva od Ježiša je hlboké, vznešené vedomie skutočnosti, že som vzácny, čestný, statočný, ponížený a že vďaka jeho daru mám nesmiernu hodnotu – podobnú ako Ten, ktorý sa so mnou o ňu podelil.

Na rade sme už my: osláviť Otca, Syna i Ducha. Necítime sa na to? Dovoľme Víťazovi nad smrťou, aby nás oslobodil od každej našej zakomplexovanosti a urobil z nás tých, skrze ktorých slabosť môže pôsobiť nesmierna moc Božej milosti. A oslava s Otcom i Synom aj Duchom Svätým bude čakať už tu, no najmä v nebi, aj nás.

Ľudská sláva je ako vodné kruhy, ktoré idú dostratena. Sláva, s ktorou sa s tebou delí Ježiš, z teba vyžaruje, srší a infikuje aj ostatných. Evanjelium nám predkladá výzvu celkom proti prúdu: nezaobstarávať si slávu pre seba, viac-menej vždy na úkor iných, ale slávu iným dávať. Čo len dobrým slovom na ich účet.

Dagmar Kráľová