EXPO na P18: Odvaha krížových sestier ako 5 Dávidových kameňov

V sobotu 23. júna 2018 sa v Provinciálnom dome v Trnave konalo prípravné stretnutie na Expo povolaní, ktoré je súčasťou stretnutia mladých na P18 v Prešove.

Stretnutie začalo modlitbou o požehnanie pre organizáciu a priebeh stretnutia P18. Modlili sa za mladých, za tých, ktorí organizujú toto podujatie a za všetkých, ktorí počas národného stretnutia mladých zavítajú do Prešova.

Po modlitbe pokračovali v tvorivej práci, ktorá priniesla konkrétne podnety a nápady. Hľadali spôsob, ako na Expo realizovať myšlienku, ako žijeme odvahu v našej reholi.

Odvahu objavili vo svojej charizme ako 5 víťazných „Dávidových“ kameňov v boji proti Goliášovi, teda je to 5 účinných zbraní v duchovnom boji pod Pánovým vedením a to:

  1. Život s Bohom v Bohu a pre Boha = modlitba
  2. Bratstvo, sesterstvo, univerzálne súrodenectvo = vzťahy
  3. Poslanie v požiadavkách času = nasadenie pre službu
  4. Chudobné medzi chudobnými = striedmosť a solidarita
  5. Cítiť s Cirkvou, byť v Cirkvi = svedectvo viery a príslušnosti k Cirkvi

Mladí a všetci, ktorí navštívia a pristavia sa počas Expo povolaní pri stánku Milosrdných sestier Svätého kríža, budú môcť „zabojovať “ za tieto hodnoty tvorivým a zaujímavým spôsobom.

Zdroj: sestrysvkriza.sk
-fc-