Redemptorista prevzal vedenie agentúry podporujúcej kvalitu cirkevných univerzít

Svätý Otec vymenoval nového prezidenta Agentúry Svätej stolice pre hodnotenie a rozvoj cirkevných univerzít a fakúlt (AVEPRO). Je ním poľský profesor Andrzej Stefan Wodka, prezident Akadémie Alfonsiana – Vyššieho inštitútu morálnej teológie Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme, člen rehole redemptoristov. Andrzej Wodka CSsR je profesorom v odbore biblickej a morálnej teológie.

Úlohou agentúry AVEPRO je podporovať a rozvíjať kultúru kvality v rámci akademických inštitúcií priamo závislých od Svätej stolice a zabezpečiť im kvalitatívne kritériá platné na medzinárodnej úrovni. Agentúru zriadil v roku 2007 pápež Benedikt XVI.

Doterajším prezidentom AVEPRO bol taliansky jezuita P. Franco Imoda z Pápežskej univerzity Gregoriana.

Zdroj: Vatikán, jb
-fc-