Film o svätej sestre Faustíne odkrýva nové súvislosti

Nový film Láska a milosrdenstvo o živote svätej Faustíny a posolstvách Božieho milosrdenstva, ktoré táto poľská svätica prijala od Ježiša, mal premiéru 28. októbra 2019 a to až v 700 amerických kinách. Predpokladá sa, že v tomto roku film uvidia v kinách ďalších 33 krajín sveta. Režisérom je Michal Kondrat a svätú Faustínu interpretovala poľská herečka Kamila Kaminska.

„Na myšlienku natočiť film som prišiel potom, čo som si prečítal Denníček svätej sestry Faustíny Kowalskej. Pochopil som dôležitosť Božieho milosrdenstva a mimoriadny príbeh tejto rehoľnej sestry,“ konštatuje režisér Kondrat, ktorý film natáčal v Poľsku, Taliansku, Litve a Amerike. „Božie milosrdenstvo vzývajú milióny ľudí, ale väčšina kresťanov si ešte stále nie je vedomá moci posolstiev, ktoré Ježiš daroval  prostredníctvom svätej sestry Faustíny, jednoduchej rehoľníčky, ktorá bola vyhlásená za svätú“, dopĺňa Kondrat.

Film Láska a milosrdenstvo nahrávali herci dvakrát – v poľštine i angličtine. Predstavuje hlavné chvíle zo života svätej Faustíny, ako aj ťažkosti a víťazstvá, ktoré súviseli so šírením posolstiev po jej smrti v roku 1938. Vo filme možno vidieť scény, keď Faustína prijíma pozvanie vstúpiť do kláštora, potom jej priateľstvo s blahoslaveným pátrom Michaelom Sopočkom, jej spovedníkom a  pozastaví sa nad podobnosťou Ježišovej tváre na obraze Milosrdného Ježiša na Turínskom plátne.

Trailer v poľskom jazyku nájdete TU.

Štefan Turanský, SDB
Foto: loveandmercyfil.co.uk