Formačné stretnutie vincentskej rodiny na Slovensku

V dňoch 15. – 17. 12. 2017 sa v Nitre u sestier vincentiek konalo formačné stretnutie vincentskej rodiny na Slovensku. Počas týchto dní mali možnosť všetci, ktorí pracujú v duchu svätého Vincenta de Paul, zakúsiť spoločenstvo nielen na úrovni Slovenska, ale hlavne v medzinárodnom kontexte vincentskej charizmy. V roku 2017 si vincentská rodina na celom svete pripomína 400. výročie zrodenia charizmy. Z tejto príležitosti sa vincentská rodina ešte viac spája a spolupracuje na rôznych dielach, a to nielen na Slovensku, ale v celosvetovom meradle.

Ako zdôraznil Joseph Agostino CM, koordinátor kancelárie vincentskej rodiny, vo svojej záverečnej  homílii: „Je veľmi dôležité pamätať na to, odkiaľ prichádzame. Nielen, aby sme docenili našu tradíciu, ale skôr na pochopenie, aby sme vedeli, ako pokračovať do budúcna.“ Ďalej páter Agostino pokračoval: „Prvá vec, ktorú vám chcem ponúknuť, je vzdávanie vďaky, v akej situácii sa nachádza vincentská rodina tu – na Slovensku. Po tom, ako som spoznal, v akej situácii sa nachádza vincentská rodina v rôznych krajinách, nepochybujem o tom, že ste požehnaní a máte zmysel pre jednotu, spoločné prežívanie charizmy na základe vzájomných vzťahov. Je veľmi ľahké uveriť tomu, že tieto veci sú normálne, samozrejmé. Ale vôbec to nie je bežné. A práve z tohto pohľadu ste požehnaní. A keď doceníme dar, ktorý sme od Boha dostali, doceníme ho iba zoči-voči pohľadu do tváre toho druhého. Musíme však vo viere pokračovať ďalej. Na Slovensku je veľa diel, ktoré sa robia, čo je tiež veľkým požehnaním. Na základe diel, ktoré robíme pre chudobných, sa dotýkame prítomnosti vteleného Ježiša, ktorý je uprostred nás. A to je podstatné pre nás ako pre členov vincentskej rodiny. Ďalšou výzvou pre nás všetkých je nezaspať na vavrínoch, ale vždy znovu objavovať ako môžeme viac pomáhať chudobným. Hlavne odpovedať na nové potreby, ktoré majú chudobní dnes. Nikto z nás nevie, aké budú potreby chudobných zajtra. Musíme sa však udržiavať vo forme, byť vždy pripravení. Odpovedať tak, ako odpovedal svätý Vincent. Riešil potreby chudobných v tej dobe a v takých podmienkach, v akých ako žil on.“

Vincentskú rodinu na Slovensku tvoria Misijná spoločnosť (vincentíni), Dcéry kresťanskej lásky (vincentky), Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky, Združenie Mariánskej mládeže, Spolky svätého Vincenta, Spolky kresťanskej lásky, Združenie Zázračnej medaily, Depaul Slovensko, MiSeVi a Rodina Nepoškvrnenej.

-hma-