Trstená desať rokov bez Mons. Trstenského

V Trstenej si  v sobotu 10. 12. 2016 pripomenuli desať rokov od smrti Mons. Viktora Trstenského – kňaza, politického väzňa a literáta. Toto spomienkové podujatie pripravilo mesto Trstená v spolupráci s Farským úradom v Trstenej. Partnermi pri usporiadaní podujatia boli Ústav pamäti národa v Bratislave, Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule a Kongregácia školských sestier sv. Františka.

Program sa začal položením venca pri pamätnej tabuli na rodnom dome Mons. Trstenského, v ktorom teraz pôsobia školské sestry a v ktorom sa nachádza aj jeho pamätná izba. Následne pokračoval v kinosále Kultúrneho domu hudobným programom žiakov ZUŠ v Trstenej a spomienkovým videom, ktoré pripravili žiaci a učitelia ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej. Po nich herci Farského ochotníckeho divadla predstavili dramatizáciu života o. Viktora. Účastníkov stretnutia privítala aj PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, zástupkyňa primátora mesta. Po jej privítaní nasledovali dve odborné prednášky HEDr. Ľuboslava Hromjáka, PhD., a Mgr. Patrika Dubovského, PhD. Vyvrcholením stretnutia bola svätá omša vo farskom Kostole sv. Martina, ktorú celebroval prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. Spolu s ním koncelebrovali kňazi farnosti a kňazi – rodáci.

Zdroj: skolskesestryosf.sk
-fc-