Formačné stretnutie vysluhovateľov svätého prijímania bude v Bratislave pre rehoľné sestry

V roku 10. výročia zriadenia Bratislavskej arcidiecézy sa dňa 30. júna stretnú mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania. Pozvanie od arcibiskupa Stanislava Zvolenského bolo adresované tentokrát rehoľným sestrám. Program formačného stretnutia začína svätou omšou v Katedrále sv. Martina v Bratislave a po nej sa účastníčky presunú do Auly Benedikta XVI, kde odznejú dve prednášky. Tému Identity mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania, predstaví bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko a tému Eucharistické prepodstatnenie bude prednášať Gabriel Koch CR. Následne bude pokračovať diskusia a záverečné občerstvenie.

O službe mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania v Cirkvi hovorí inštrukcia Kongregácie pre disciplínu sviatostí Immensae caritatis.

foto: dominicos

-msk-