Francúzske benediktínky vytvárajú databázu gregoriánskeho chorálu

Francúzske benediktínky vytvárajú kompletnú databázu gregoriánskeho chorálu. Projekt spustený symbolicky na Turíce obsahuje už teraz 9-tisíc hodín nahrávok. Ich príprava trvala tri roky. Zvukové záznamy sú doplnené aj o synchronizovaný notový zápis, originálny text a jeho preklad do moderných jazykov.

Inšpirátorom projektu je americký muzikológ a vydavateľ John Anderson, ktorý presvedčil na spoluprácu benediktínky z provensálskeho opátstva v Jouques.

Nainštaloval v ich kaplnke osem mikrofónov a nahrávaciu aparatúru. V priebehu troch rokov nahrávali rehoľníčky každý deň všetky svoje modlitby. Skupina muzikológov a medievalistov ich potom zosynchronizovala s notami, textom a prekladmi.

Zámerom autorov projektu je sprístupnenie gregoriánskeho chorálu čo najširšiemu publiku, pretože – ako pripomína Anderson – chorál je základom celej západnej hudby.

Ako dodal, sám počas niekoľkých dní sprevádzal sestry pri nahrávaní.

„Je to neuveriteľne krásne. Trávia v kostole polovicu dňa, modlia sa a spievajú. Robia tak každý deň, po celý svoj život, ktorý sa tak mení v jedinú dlhú pieseň. Modlitba a spev vypĺňa ich čas, ale tiež ho aj utvára,“ hovorí americký muzikológ.

Názov projektu Neumz je odvodený od slova neumy, označujúceho pôvodný notový zápis gregoriánskeho chorálu. Zvuková databáza je dostupná v pilotnej forme na internete (https://neumz.com/#).

V súčasnosti sa pracuje na príprave mobilnej aplikácie. Čiastočný prístup k materiálom bude bezplatný, úplný za poplatok. Príjmy budú určené na podporu filiálneho kláštora benediktínok v Afrike.

Zdroj: TK KBS / RV CZ / Katolícke noviny