Františkáni chcú, aby predstavenými mohli byť aj rehoľní bratia

Na osobitnej audiencii 10. apríla prijal pápež František predstavených všetkých troch hlavných vetiev františkánov, ako aj predstaveného tzv. „regulárneho rádu“ (TOR).

Predložili mu písomnú žiadosť o dovolenie, aby vo františkánskom ráde mohli zastávať vedúce funkcie aj laickí bratia, čiže členovia rehole, ktorí nie sú kňazmi. Takto by mohol službu gvardiána, provinciála, ako aj generálneho ministra alebo vikára zastávať nevysvätený rehoľný brat.

Túto žiadosť predložili pápežovi generálni ministri: za Menších bratov františkánov páter Michael Anthony Perry, za kapucínov páter Mauro Johri, za konventuálnych františkánov páter Marco Tasca a za tzv. „Tretí regulárny rád sv. Františka“ páter Nicholas Edward Polichnowski.

Zdroj: RV
-fc-