Krížovým sestrám začala generálna vizitácia

V provinciálnom dome Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave začala dňa 24. apríla 2017 generálna vizitácia. Sestry  privítali generálnu predstavenú Sr. Mariju Brizar a generálne radkyne Sr. Elsit Ampattu, Sr. Lucilu Zovak a Sr. Dorothee Halbach chlebom ako symbolom života, soľou ako symbolom zdravia a kvetmi ako symbolmi novej jari.
Generálna vizitácia potrvá do 20. mája 2017 a jej témou je„Spoločne zdieľať život a byť silné na ceste“. Vizitátorky navštívia všetky komunity a stretnú sa s jednotlivými sestrami, aby zakúsili „dych“ provincie a zdieľali s nimi život a spoločnú charizmu. Sestry provincie tak budú mať možnosť prežiť jednotu a spolupatričnosť tejto medzinárodnej kongregácie.

zdroj: sestrysvkriza.sk

-msk-