Františkáni organizujú trojdnie svätého Antona

Rehoľa menších bratov Františkánov pozýva od soboty do pondelka na trojdnie sv. Antona (11. – 13. júna 2016). Hlavnou témou duchovno-kultúrneho programu bude Anton – patrón hľadajúcich. Program sa začína pravidelne o 19:30 h v Kostole Zvestovania Pána (u Františkánov) v Bratislave. Pozvanie ako kazateľ prijal Martin Majda, ktorý niekoľko rokov pôsobil v rómskej osade v Lomničke. Momentálne je prefektom diecézneho seminára na Spiši. Ďalším kazateľom je br. Simeon OFM, ktorý končí štúdium morálnej teológie v Ríme a br. Jozef Súkeník OFMConv, ktorý sa na štúdiách v Ríme venoval vo svojej práci práve osobe sv. Antona a jeho dielu. Spestrením programu budú bábkové predstavenia františkánskeho divadla Elzeár, kaviareň a ďalšie novinky.

Zdroj: TKKBS