Funkcia generálneho sekretára biskupov Slovinska bola zverená žene

Funkcia generálneho sekretára Konferencie biskupov Slovinska bola po prvýkrát zverená žene. Saleziánka Marija Šimencová nahradí Tadeja Strehovca. Jej päťročné funkčné obdobie sa začne 17. marca.

Sr. Šimenc je v súčasnosti provinciálnou predstavenou sestier saleziánok pre Slovinsko a Chorvátsko. Po štúdiách v Ľubľane koncom 90. rokov pôsobila na apoštolskej nunciatúre v Slovinsku. V neskorších rokoch okrem iného prednášala na katechetických a pastoračných kurzoch v Ľubľane. V roku 2019 ukončila doktorandské štúdium na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme.

Predseda biskupskej konferencie Andrej Saje v komentári k voľbe novej generálnej sekretárky uviedol, že jej kongregácia má bohaté skúsenosti s prácou vo vedúcich orgánoch Cirkvi a v médiách. Okrem toho sr. Saje hovorí plynule po taliansky, čo je dôležité pre cirkevnú medzinárodnú spoluprácu.

Zapojenie rehoľných sestier a laikov do práce biskupskej konferencie je tiež „v duchu synodálneho procesu, ktorý prebieha na celom svete“, zdôraznil biskup Saje.

„Pápež František už dlhé roky podporuje začlenenie žien do rôznych úradov v Cirkvi, ktoré nemusí nevyhnutne zastávať kňaz,“ povedal dezignovaný generálny sekretár biskupskej konferencie v rozhovore pre denník Slovinské noviny. Podľa nej by ženy mohli prispieť svojimi vedomosťami a skúsenosťami. „Myslím si, že biskupi počúvali pápeža a realizovali to, čo odporúča,“ povedala sr. Šimencová.

Slovinská rehoľníčka nie je prvou ženou, ktorá zastáva funkciu generálnej sekretárky biskupskej konferencie. V Európe túto funkciu zastáva teologička Beate Gillesová v episkopáte Nemecka (od roku 2021), zatiaľ čo sestra Anna Mirijam Kaschnerová je generálnou sekretárkou Konferencie biskupov Škandinávie už od roku 2009.

Zdroj: TK KBS / E-kai
Foto: Dcéry Márie Pomocnice