Generalát Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa privítal v Ríme sestry so sídlom v Oberbronne

Spája nás jedna matka, jedna charizma, jedna spiritualita…

Takto by sme mohli stručne charakterizovať stretnutie generálnych vedení dvoch kongregácií – pochádzajúcich zo založenia matkou Alfonzou Máriou Eppingerovou v Niederbronne (Francúzsko) v roku 1849 – so sídlom v Oberbronne a v Ríme. V poradí štvrté stretnutie v rámci spolupráce na duchovnej úrovni a v oblasti apoštolátu, ktoré sa organizuje pravidelne každý tretí rok, sa tentokrát uskutočnilo v Ríme v dňoch 6. – 10. mája 2016.

V tomto Jubilejnom roku milosrdenstva mali sestry obidvoch generálnych vedení okrem pracovného programu aj príležitosť putovať po Ríme a prejsť Svätými bránami pápežských bazilík, ako aj navštíviť niektoré rímske kostoly.

V úvode púte sestry spoločnej zakladateľky, ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie, navštívili Kostol sv. Alfonza z Liguori, ktorý je jej rehoľným patrónom ako aj patrónom oboch kongregácií. Keďže sa slávi Jubilejný rok – 150. výročie šírenia úcty k Márii pod titulom Ustavičná pomoc, uctili si tam milostivý obraz Matky ustavičnej pomoci.

Pracovný blok stretnutia sa začal 8. mája svätou omšou, ktorú pri relikviách svätého Jána de la Salle slávil don Bertram z Kamerunu, a duchovným impulzom na tému: Matka Alfonza Mária – nástroj milosrdenstva. Účastníčky stretnutia hodnotili spoluprácu oboch kongregácií na spirituálnej a apoštolskej úrovni za uplynulé tri roky a preskúmali ďalšie kroky tejto spolupráce do budúcna. Jedným z bodov bola príprava osláv blížiaceho sa 150. výročia smrti ich zakladateľky, ctihodnej matky Alfonzy Márie Eppingerovej (1867 – 2017).

Úprimnú radosť prejavili sestry aj z príchodu sr. Moniky Edinger, generálnej predstavenej Kongregácie sestier Vykupiteľa z Würzburgu (tretej kongregácie pochádzajúcej zo založenia matkou Alfonzou Máriou). Využijúc tento historický moment prítomnosti a zastúpenia všetkých troch kongregácií, pochádzajúcich zo spoločných koreňov, v nasledujúce ráno, v láske a jednote, sestry pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval páter Clemens Gutberlet LC, oficiál KIZŽSAŽ, ďakovali za dar venerability – uznanie hrdinských čností spoločnej zakladateľky matky Afonzy Márie a súčasne vyslovili túžbu, aby raz mohli znova byť jedno a uctievať si svoju zakladateľku ako blahoslavenú.

Práve v túto nedeľu sa vo svete slávil Deň matiek. Boh nás stvoril z lásky a pre lásku a jeden neznámy autor povedal, že Boh stvoril lásku a dal jej meno mama. Túto nesmiernu Božiu milosrdnú lásku ako aj dar matky sestry počas stretnutia veľmi vnímali a vzdávali Bohu vďaku za dar spoločnej matky zakladateľky.

Tieto historické dni, naplnené stretnutiami, spoločným putovaním, prácou, modlitbou a zdieľaním, boli pre všetky sestry ozajstným darom, počas ktorých si utužili vzťahy a spolupatričnosť, vyrastajúcu z jedného založenia.

Záver stretnutia možno prirovnať slovám žalmistu: Aké je dobré a milé, keď sestry jednej matky sa stretnú pospolu… lebo tam Pán udeľuje požehnanie (porov. Ž 133, 1 – 3). Silné puto jednoty so svojou zakladateľkou i medzi sebou navzájom si sestry odnášali do svojich komunít s odhodlanosťou upevňovať túto jednotu charizmy a spirituality medzi sestrami, laickými členmi a spolupracovníkmi oboch kongregácií.

Sr. Arimatea Kiškovská SDR