Slávnosť zloženia prvých sľubov u ružových sestier

Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony pripravujú slávnosť prvých rehoľných sľubov. V Kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre ich dňa 21. mája zloží Ivana Barteková.

Kongregácia Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony má kontemplatívno – misijný charakter. Založená bola v holandskom Steyli  r. 1896 svätým Arnoldom Janssenom. Trojičná spiritualita, so zvláštnou úctou k Vtelenému Slovu, k Duchu Svätému a k Božskému Srdcu, formuje medzinárodné komunity sestier, zamerané na neustálu modlitbu za misie ad gentes – za prvotné ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista všetkým národom. V 22 komunitách (2 v Holandsku, 2 v Nemecku, 4 v USA, 6 na Filipínach a po jednej v Argentíne, Brazílii, Čile, Indii, Poľsku, Indonézii, Togu a na Slovensku) žije spolu vyše 400 sestier. Sú súčasťou steylskej misionárskej rodiny spolu so Služobnicami Ducha Svätého (SSpS) a misionármi Spoločnosti Božieho Slova (SVD).

-ms-