Generálna kapitula piaristov sa koná v Ostrihome

Generálna kapitula Rehole piaristov prebieha od 30.6. do 21.7. 2015 v Ostrihome. Začala svätou omšou s arcibiskupom Ostrihomu, kardinálom Erdö. Posledné dni generálna kongregácia predstavuje svoju správu za uplynulé obdobie v týchto bodoch:

1. pastorácia povolaní

2. počiatočná formácia

3. komunitný život
4. permanentná formácia
5. piaristická služba
6. charizmatická integrácia a spoločná misia
7. ekonomika
8. reštrukturalizácia rehole
9. konsolidácia a expanzia
10. charizma Kalazanského

V sobotu 4.7. pátri provinciáli absolvovali voľby pátra generála a generálnych asistentov. Za pátra generála bol opätovne zvolený P. Pedro Aguado. Nasledujúce dni bude generálna kapitula plánovať aktivity rehole na ďalšie 6 – ročné obdobie.

V nedeľu 12. júla 2015 navštívili účastníci generálnej kapituly starobylú Nitru. Piaristi z celého sveta v Nitre slávili svätú omšu v Piaristickom kostole svätého Ladislava, navštívili Piaristickú spojenú školu svätého Jozefa Kalazanského a prezreli si Katedrálu sv. Emeráma a Nitriansky hrad.

 

Generálna kapitula – zástupcovia piaristov z celého sveta – sa stretáva každých šesť rokov, aby zhodnotila predchádzajúce obdobie činnosti piaristických škôl a naplánovala ich budúcu činnosť.

P. Juraj Ďurnek SchP

Zdroj: piaristi.sk