Sestry z Kongregácie školských sestier sv. Františka ukončili kapitulu

V dňoch 12. – 16. 7. 2015 prebiehala v Žiline provinciálna kapitula Kongregácie školských sestier sv. Františka. Sestry hľadali odpovede, ako žiť v dnešnom svete v duchu a vo svetle Božieho slova: „… a budete mi svedkami… až na kraj zeme“ (Sk 1, 8). Ako na úvod zaznelo od P. Jána Kušníra SVD, facilitárora kapituly, „kapitula nie je o tom, aby mne bolo dobre, ale aby som ja bola dobrá“. A sestry podali v priebehu pár dní viac ako dobrý výkon.

Sestra Magdaléna Sumilasová, provinciálna predstavená, predstavila na začiatku kapituly správu o stave provincie, po ktorej nasledovali otázky sestier. Aký je profil školskej sestry dnes? Tento profil bol sestrami predstavený a zároveň spoločne hľadaný v duchu exhortácie pápeža Františka Evangelii gaudium. „Sme tým, čo milujeme,“ podnecoval priebeh kapituly svojimi slovami P. Kušnír. V práci a v spoločnom uvažovaní tieto slová rezonovali aj pri téme: Ku komu smeruje náš apoštolát? Najviac rezonovala odpoveď, že Kristus je v Eucharistii, v Božom slove a v bratoch i sestrách a on sám nás posiela k chudobným  a je vnútorným hlasom našej služby. V návrhoch, ktoré boli prednesené na kapitule, často zaznievalo slovo štedrosť, ktorú je vnímať v živote jednotlivých sestier, komunít, v službe, v poslaní.

Na kapitule boli zvolené delegátky na generálnu kapitulu, ktorá sa bude konať v roku 2016, a navrhnuté tri sestry do generálnej správy.

V kaplnke provinciálneho domu v Žiline bola dňa 16. júla kapitula slávnostne ukončená svätou omšou, pri ktorej si sestry obnovili svoje krstné sľuby a prijali sviecu na znak Kristovho svetla a kríž s poslaním ísť až na kraj sveta.

Damiána Kajanová, OSF