Generálna kapitula sestier Satmárok

V dňoch 14. – 20. februára 2015 prebieha generálna pracovná a volebná kapitula Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Na kapitule, ktorá sa koná vo Vrícku, sa zúčastňuje 16 sestier z maďarskej, rumunskej a slovenskej provincie. Pozvanie na čas duchovnej obnovy počas kapituly prijal p. Emil Hoffmann, CM, ktorý sestry sprevádzal pri úvahách o službe autority v duchu charizmy sv. Vincenta de Paul.
V ďalších dňoch budú sestry hodnotiť svoje pôsobenie a činnosť počas predchádzajúcich šiestich rokov, zamýšľať sa nad novými výzvami, ktoré vyplývajú z požiadaviek súčasnej doby. Hlavným bodom kapituly bude voľba nového generálneho vedenia Kongregácie.

sr. Alexandra Jana Patrnčiaková, Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok